statistiky a monitoring

Vyžadujete přehledné a podrobné statistiky náštěvnosti? Jste si vědomi skutečnosti, že bez kvalitních analytických dat nelze s webem pracovat.

Všechny internetové aplikace z dílny WSB jsou napojené na sofistikované monitorovací a analytické systémy.

Tímto krokem zajištujeme maximální přehled o stavu aplikace a pohybu náštěvníků a konverzích. Získané data analyzujeme a na základě informací upravujeme internetové aplikace tak, aby jsme dosáhli žádaných výsledků. K monitorování náštěvnosti využiváme několik zdrojů.

AWStats - grafické statistiky návštěvnosti

AWStats (Advanced Web Statistics) umožňuje průběžně sledovat vývoj návštěvnosti www stránek. Výhodou statistiky AWStats je široká škála sledovaných parametrů, přehledné zpracování a jednoduché ovládání. Jedná se o nejpřesnější měření návštěvnosti, jelikož jsou výsledky generované přímo z dat serveru.


Přehled základních funkcí

 • přehledné měsíční, denní a hodinové statistiky
 • rozdělení podle operačních systémů, typu prohlížečů
 • počty návštěv, unikátní návštěvníci, dobu trvání návštěvy, atd.
 • informace o návštěvnících rozdělené podle států
 • identifikace návštěvníka prostřednictvím IP adresy
 • přehled českých i zahraničních vyhledávacích serverů
 • přehled nejhledanějších výrazů a slovních spojení
 • přehled chybových stránek a nenalezených stránek
 • kompletní informace v češtině a dalších jazycích
 • nejčastěji navštěvované vstupní a výstupní stránky
 • analýza klíčových slov a frází nejčastěji použitých při vstupu na stránku


AWstats

Google Analytics - podrobný monitoring vašich stránek

Google Analytics je jedním z nejsofistikovanějších nástrojů na měření a analýzu návštěvnosti webových stránek. Silný nástroj s jehož pomocí můžete pochopit chování návštěvníků a zjistit nespočet údajů. Získané data Vám lépe pomohou plánovat marketingové kampaně, vyhodnocovat různé přístupy na web, atd.

Google Analytics umíme rozšířit o další funkce a nastavit parametry měření dle vaších požadavků.

Nabízíme komplexní správu a análýzu chování uživatelů na vašem webu, včetně pravidelných reportů. Na základě získaných údajů navrhneme takové změny, které povedou k vyšší návštěvnosti a konverzím.

Zprovoznění je zdarma !!!

Google analytics