elektronicka pošta

Vyžadujete kvalitní, bezpečný a spolehlivý e-mailový server disponující pokročilými uživatelskými vlastnostmi.

Studio WSB Vám nabízí kvalitní Mail Server, Instant Messaging a SMS Server.

Ať již použiváte k práci PC, notebook nebo mobil, svoje data budete mít stále aktualní a synchronizovaná.

Zákazníci kteří využivájí naše webhostingové služby, mají k dispozici výkonný a zabezpečený mail server IceWarp Server 10. E-mailový server podporuje standardy SMTP, POP/IMAP a pracuje se všemi známými emailovými klienty na trhu (Thunderbird, Outlook, The Bat!, Mutt, KMail a další).

Všechny služby jsou standardně zabepečený pomocý šifrování SSL/TLS.


Technologii je možné použít jak pro malé organizace, tak po složité instalace obsluhující desítky tisíc uživatelů a vyžadující škálování.
Archivace e-mailů

Veškeré příchozí i odchozí e-maily je možné archivovat a to jak na úrovni uživatele, tak na úrovni serveru. Koncový uživatel může do svého archivu přistupovat přes Web klientské rozhraní nebo pomocí jakéhokoliv e-mailového klienta podporujícího IMAP. Standardní oprávnění mu umožní zprávy procházet a kopírovat. Nemá ale právo je mazat.

Chytré přílohy

Díky technologii SmartAttachment již není nutné přílohy fyzicky přikládat ke zprávě. Přílohu systém automaticky uloží lokálně na serveru. Do e-mailu vloží unikátní jen odkaz pro její stažení. To přináší několik výhod. Odesilatel zprávy je schopný smazat přílohu i po jejím odeslání. Naopak příjemce ji stahuje pouze pokud o ni skutečně stojí. Ve chvíli, kdy odesíláte větší přílohu více příjemcům, zůstává uložena pouze na jednom místě a nedocházi k ukládání zvlášť každému příjemci.

Pravidla a filtry

E-mailový server umožňuje administrátorovi nastavit filtry a pravidla, které je možné aplikovat na konkrétní uživatele, domény, skupiny nebo centrálně všechny uživatele na serveru. Nejedná se ale pouze o pravidla typu přemisťování zpráv ze složky do složky nebo vytváření kopií. Pomocí filtru může správce serveru spustit aplikaci, extrahovat přílohu do složky na serveru, změnit strukturu e-mailu a mnohem víc.

Snadná migrace

Intelignentní migrační nástroj, který je standardní součástí produktu, dokáže provést migraci uživatelů a uložených zpráv z jakéhokoliv e-mailového serveru podporujícího protokoly POP3/IMAP a to bez znalosti uživatelských jmen a hesel.

Web Instant Messaging klient

Funkcionalita Instant Messaging serveru je k dispozici všem uživatelů okamžitě po přihlášení do Web klientského rozhraní. Bez jakékoliv konfigurace tak mohou uživatelé okamžiě komunikovat nebo si navzájem posílat soubory. Historie komunikace se ukládá na straně serveru. Je tedy kdykoliv dostupná i z jiných IM klientů.

Spojte se s ostatními

Instant Messaging server je možné jednoduše propojit s ostatními IM nebo komunitními sítěmi jakými jsou ICQ, MSN, Google talk!, Yahoo, AOL nebo Facebook. Přenos dat do veřejných sítí poté probíhá zabezpečenými transportními bránami. Avšak záleží na správci serveru a politice organizace, zda tento způsob komunikace uživatelům umožní.

Archivace a historie

Historie IM komunikace zůstává uložena na serveru tak, aby k ní bylo možné přistupovat z jakéhokoliv IM klienta. Pokud to interní politika organizace vyžaduje, lze zapnout také automatickou archivaci veškeré komunikace a to na úrovni uživatelů, domény a celého systému.

SMS, E-mailem, přes Web nebo IM klientem

Uživatelé své SMS odesílají pomocí běžného emailového klienta, přes Web klientské rozhraní nebo pomocí IM. Příjemci zpráv mohou odpovědět zpět a doručit tak zprávu do přijaté pošty uživatele. Tak lehce, jako kdyby mu byl doručen e-mail.

Anti-Spam a uživatelská interakce

Nevyžádaná pošta se umisťuje do složky Spam tak, jak je tomu zvykem u většiny e-mailových systémů. Složka je dostupná přes Web klientské rozhraní, Outlook nebo jakýkoliv IMAP kompatibilní klient. Uživatelé mohou definovat vlastní seznamy vyžádaných a nevyžádaných adres a učit Antispam modul, kdo je důvěryhodný a kdo nikoliv.

Spolupráce – GroupWare umožňuje uživatelům, skupinám nebo celým organizacím pracovat společně, plánovat události nebo firemní zdroje a sdílet informace.

Kalendáře, Kontakty, Úkoly, Žurnály.

Pokročilé kalendářové funkce umožňují uživatelům organizovat jejich práci, poskytují možnost plánování událostí a firemních zdrojů. Server podporuje otevřené standardy jakými jsou FreeBusy nebo iMIP pro zasílání a příjímání pozvánek pomocí programu Microsoft Outlook. GroupWare pracuje také s kontakty, úkoly a žurnály. Cílem je dosáhnout synchronizace 1:1 s programem MS Outlook, aplikací IceWarp desktop, mobilním telefonem nebo alternativním e-mailovým klientem.

Sdílení mezi uživateli

Umožňuje uživateli zpřístupnit své e-maily, dokumenty, kontakty, poznámky, či kalendáře jinému uživateli na serveru. Díky integraci pokročilého systému práv je možné zvolit pro každý objekt jiná práva. Čtení, zapisování, mazání a podobně. Pokud uživatel dostane práva pro přístup k jiné schránce, je o tom automaticky informován e-mailem.

Skupiny a Veřejné složky

Data uložená v GroupWare serveru mohou být sdílena napříč organizací nebo mezi skupinami pomocí Veřejných složek. Ty mohou obsahovat centrálně sdílené Kalendáře, Kontakty, Poznámky, Úkoly a Soubory. Správce serveru může velmi jednoduše vytvořit centrální adresář kontaktů (GAL – Global Address List). GroupWare server do adresáře automaticky vkládá kontakty na nově vytvořené uživatele na serveru.

Souborové úložiště. Soubory v Outlooku.

Ukládání souborů na server do souborových složek patří mezi základní funkce GroupWare serveru. Umožňujeme uživatelům nahrávat a stahovat soubory přes Web klientské rozhraní, Microsoft Outlook nebo přímo pomocí namapované síťové složky a sdílení ve Windows.

SmartDiscover. Jednoduché nasazení.

Koncový uživatel již nemusí znát žádné jiné údaje kromě vlastního uživatelského jména a hesla. O další nastavení účtů se postará technologie SmartDiscover. Přístup do kalendáře, nastavení Instant Messaging klienta či konfiguraci SMTP/POP3/IMAP serveru. Vše automaticky nastaveno bez nutnosti interakce s uživatelem. Technologie je kompatibilní s e-mailovými klienty a mobilními telefony.

Multiplatformní arc GroupWare server umožňuje objevit skutečný potencial open source e-mailových klientů s integrovaným kalendářem, jakými jsou například iCal 4, Mozilla Thunderbird/Sunbird nebo Novell Evolution. Díky podpoře protokolů CalDAV, GroupDAV a WebDAV mají nyní uživatelé možnost nejen pracovat s vlastními kalendáři ale také je sdílet.

WebMail Klient - Přestavuje jedno z nejpokročilejších webových komunikačních rozhraní na trhu. Umožňuje nejen práci s elektronickou poštou, kalendáři, kontakty, úkoly a soubory , ale přichází také s integrovaným Instant Messaging klientem. Uživatelé tedy mohou komunikovat se světem i organizovat svůj čas. To vše z jednoho místa a zabezpečeně.

Ovládání desktop aplikace

Díky použití AJAS Web 2.0 technologie umožňuje svým uživatelům webové rozhraní pracovat stejným stylem, jakým pracují s klasickou plnohodnotnou aplikací. Naším cílem bylo, aby se koncový uživatel nemusel učit nové věci. Systém složek, přesouvání pomocí Drag and Drop, akce na pravé tlačítko, či klávesové zkratky. To vše je možné.

Pište, Čtěte a Organizujte své e-maily

Rozhraní pracuje se systémem virtuálním oken uvnitř prohlížeče. Uživatelé tak mohou dělat několik úkonů najednou. Psát e-mail, či pracovat s kalendářem. Okna je možné minimalizovat, či maximalizovat. Psaní zpráv obsahuje všechny známé funkce z klasických aplikací jako kontrolu pravopisu, napovídání e-mailové adresy, podporu HTML zpráv apod.

Kontakty, Kalendáře, Úkoly, Poznámky, Soubory

Rozhraní zajišťuje velmi jednoduchý přístup k informacím uloženým na GroupWare serveru. Uživatelé mohou pracovat s Kontakty, Kalendáři, Úkoly, Žurnály nebo soubory. Data uložená přes Web klient jsou okmažitě synchronizována s připojenými Outlook klienty, Desktop klienty, mobilními zařízeními nebo alternativními e-mailovými klienty podporujícími protokol CalDAV a CalDAV.

Základní a PDA rozhraní

Web klient obsahuje oddělená rozhraní pro mobilní zařízení a prohlížeče nepodporující technlogii JavaScript. Uživatelé tak mají na výběr zda použijí klasické AJAX rozhraní, základní rozhraní umožňující přístup k poště, kontaktům a kalendářům nebo rychlý přístup pro PDA / iPhone.

Správa účtu

Každý uživatelů může měnit nastavení svého účtu. K dispozici jsou funkce jako Automatický odpovídač, přesměrování pošty a podpisy. Rozhraní poskytuje také možnost správy osobních certifikátů pro elektronické podepisování zpráv.

Práce s Antispamem

Každý uživatel má možnost pracovat s vlastní složkou Spam, do které se ukládá jeho nevyžádáná pošta, tvořit seznamy vyžádaných a nevyžádaných adres nebo definovat pravidla pro zpracování pošty na serveru. Takový způsob spolupráce mezi uživatele a serverem představuje velkou výhodu oproti řešením typu appliance.

Souborové úložiště

Uživatelé mohou ukládat své soubory a dokumenty do složek. K těm je možné později přistupovat kromě Web klientského rozhraní také pomocí síťového sdílení ve Windows nebo skrze Microsoft Outlook. Každý uživatel je omezen nastaveným limitem pro svoji schránku.

Přeloženo do více než 20 jazyků

Všechna naše rozhraní jsou přeložena do více než 20 světových jazyků včetně těch hlavních Angličtiny, Francouzštiny, Němčiny, Japonštiny a Čínštiny.

Domácí stránka uživatele

Domácí stránka představuje kromě místa, kde uživatel vidí informace o posledním přihlášení také možnost pro vncení externí HTML obsahu. Firmy mohou do zobrazení domácí stránky umístit svůj intranet nebo CRM systém, webhostingové společnosti napojení na ovládácí panely svých služeb.

Outlook konektor - Konektor činí pokročilé funkce pro spolupráci, plánování a sdílení serveru dostupné v programu Microsoft Outlook a umožňuje dokonce rozšíření jeho základních vlastností o možnosti správy účtu, integraci více emailových účtů, PUSH synchronizaci a sdílení souborů.

Plná podpora Outlook

Outlook konektor je postaven na zcela nové technologii, plně využívající Microsoft-standard MAPI úložiště. Jedná se široce používanou techniku pro integraci přídavných aplikací do produktu Microsoft Outlook. Konektor je kompatibilní s Outlookem 2003, 2007 a nově příchozím 2010. Podporuje 95% všech vlastností včetně Schůzek, Kontaktů, Úkolů, Poznámek, Žurnálů, Distribučních seznamů, Veřejných a sdílených složek, plánování a FreeBusy.

Push. Automatická synchronizace.

Nový e-mail, změna v plánování nebo nový kontakt. Veškeré informace jsou automaticky odeslány do MS Outlooku, který je neustále připojený na server. Uživatelé již nemusí spouštět ruční synchronizaci, přepínání online a offine probíhá bez povšimnutí a sdílení zdroje jsou z minuty na minutu aktuální.

Ukládejte a Sdílejte soubory v Outlooku

GroupWare umožňuje uživatelům ukládat soubory a přistupovat k dokumentům na serveru stejně tak, jako kdyby přistupovali k lokálním datům nebo síťovému sdílení. Uživatelé mohou se soubory pracovat v rozhraní Web klient, Microsoft Outlook, IceWarp Desktop nebo jednoduše je jednoduše namapovat přímo ve Windows.

Nastavení účtu v Outlooku

Přináší uživatelům možnost spravovat nastavení účtu přímo z Outlooku. Nastavit přesměrování pošty, mód automatické odpovědi v případě nepřítomnosti a vytvářet pravidla pro třídění pošty na straně serveru. Stejné nastavení je možné provádět i v rozhraní Web klient.

SmartDiscover. Jednoduché nasazení.

Koncový uživatel již nemusí znát žádné informace související s nastavením účtu kromě uživatelského jména a hesla. Technologie SmartDiscover automaticky nastaví přístup do Kalendářů a provede konfiguraci přístupu k elektronické poště.

Předkonfigurované hromadné instalace

Outlook konektor může být nasazen na velkém množství pracovních stanic s jedním předem konfigurovatelným profilem. Outlook konektor je tak možné jednoduše nainstalovat na celé firemní síti. Uživatelé pouze musí ukončit Outlook, spustit instalační program, znovu spustit Outlook a zadat své uživatelské jméno a heslo.

Desktop klient - 3 a půl roku vývoje přináší na trh pokročilý komunikační klient umožňující práci s e-maily, kalendáři, kontakty a úkoly. Komunikace s ostatními uživateli je možná také pomocí Instant Messaging klienta. IceWarp desktop je plně integrovaný s IceWarp serverem. Unikátní synergie klienta a serveru představuje reálnou výzvu jiným a mnohem dražším řešením na trhu

Výkonná Outlook alternativa

IceWarp Desktop klient představuje velmi vybavený komunikační nástroj pro práci s elektronickou poštou, Groupwarem, zabezpečeným IM serverem a mnohem víc. Uživatelé mohou plně přizpůsobit rozhraní produktu svým představám. Pokud uživatel přechází programu MS Outlook nebo jiného e-mailového klienta, dostane vždy něco navíc.

Kalendář a plánování

Klient obsahuje jedno z nejpokročilejších rozhraní pro práci s kalendáři na trhu. Podporuje náhledy na několik kalendářů, možnost plánovat schůzky< a prohlížet časové dispozice ostatních účastníků. Tedy technologie známé jako Free/Busy a iMIP/iTIP.

Instant Messaging klient

IM klient je s výchozím nastavením vnořen do inteligentní nástrojové lišty. Je možné jej ale zcela oddělit od samotné aplikace a využívat jej jako klasický IM klient. Umožňuje komunikaci mezi uživateli, ve skupinách a samozřejmě také výměnu souborů. Historie komunikace je uložena na serveru a je možné ji zobrazit přímo v rozhraní.

Revoluční nástrojová lišta

Rychlá a intuitivní vyhledávání umožnňuje rychle najít přesně to, co hledáte. Komunikační historie a přehled všech vyměněných souborů se automaticky zobrazí vždy, když kliknete na kontakt v adresáři. Do historie se zahrnuje e-mailová i Instant Messaging komunikace.

Import dat

Integrovaný nástroj pro import dat umožní uživateli jednoduše přejít z programů MS Outlook, Outlook Express, The Bat!. Importovat je také možné přímo jednotlivé .eml soubory. Kontakty a kalendáře je možné importovat z .ics (iCalendar) nebo .vcf (vCard) souborů. Poslední možností je import dat ze služeb Google a Facebook.